Kantorzy

Kantor (łac. „cantate” – śpiewajcie) to osoba, która poprzez śpiew pomaga modlić się innym w czasie Mszy świętej oraz innych nabożeństw.

Posługę kantora w naszej parafii pełnią osoby ze wspólnoty wiernych, którzy wyrazili chęć śpiewu psalmu w czasie Mszy św. i nabożeństw.

Św. Jan Paweł II w Adhortacji Apostolskiej «Christfideles laici» pisał, że „świecki katolik nie może nigdy zamknąć się w sobie, odizolować się duchowo od wspólnoty, lecz musi żyć w nieustannym kontakcie z innymi, z mocnym poczuciem braterskich więzi, przepełniony radością płynącą z jednakowej godności oraz świadomy wspólnej odpowiedzialności za to, by wielki skarb otrzymany w dziedzictwie wydał owoce. Duch Pański obdarza świeckiego, podobnie jak innych ochrzczonych, licznymi charyzmatami, zachęca go do różnych posług i zadań, przypomina mu — tak jak przypomina innym w odniesieniu do niego — że wszystko to, co go wyróżnia, nie jest większą godnością, lecz specyficzną dla niego, komplementarną zdolnością służenia. (…) Tak więc charyzmaty, urzędy, funkcje i posługi świeckiego katolika istnieją we wspólnocie i dla wspólnoty. Są uzupełniającym się nawzajem bogactwem, mającym służyć dobru wszystkich pod mądrym kierownictwem pasterzy”.

Grafik śpiewu psalmów w czasie Mszy świętych:
Niedziela Godz. 9.00
1 niedziele miesiąca – P. Marek Lipok (Tel. 450 35 634)
2 niedziele miesiąca – P. Monika Jurkowska-Szubarczyk (Tel. 978 82 881)
3 niedziele miesiąca – P. Laura Mąka (Tel. 936 01 056)
4 niedziele miesiąca – P. Elżbieta Głowacki (Tel. 463 87 997)
5 niedziele miesiąca – organista (P. Andrzej).

Kantorzy, którzy w danym terminie nie mogą śpiewać proszeni są o znalezienie sobie zastępstwa.

W czasie Mszy św. o godz. 13.00 nie ma stałego grafiku (wyjątkiem jest pierwsza niedziela miesiąca, w czasie której śpiew prowadzi zespół). W pozostałe niedziele można ustalić śpiew psalmu z organistą – P. Tomaszem.