Ministranci

Ministrant (łac. „ministrare” – służyć, posługiwać, pomagać) to osoba, która służy podczas Mszy świętej oraz innych nabożeństw. Ministrant jest pomocnikiem kapłana w czasie liturgii, ale służy samemu Jezusowi. Ministrant pomaga także w przygotowaniu do Eucharystii i nabożeństw oraz troszczy się o porządek po ich zakończeniu. Ministrant powinien pamiętać, że jego zadaniem jest nieustanna troska o życie blisko Jezusa. Stąd tak ważna jest regularna Spowiedź i częsta Komunia Święta w życiu ministranta.

Ministrantami w naszej parafii mogą być zarówno chłopcy, jak i dziewczęta. Swoją służbę przy ołtarzu mogą rozpocząć po I Komunii świętej.

Wszystkich pragnących zostać ministrantami zapraszamy do zakrystii po Mszy świętej.
Zachęcamy do służby Jezusowi. 

MODLITWY MINISTRANTA

Modlitwa przed Mszą świętą
Oto za chwilę przystąpię do Ołtarza Bożego,
do Boga, który rozwesela młodość moją.
Do świętej przystępuję służby.
Chcę ją dobrze pełnić.
Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia,
by myśli moje były przy Tobie,
by oczy moje były zwrócone na ołtarz,
a serce moje oddane tylko Tobie.
Amen.

Modlitwa po Mszy świętej
Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby,
spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach
przez dzień dzisiejszy i całe me życie
szedł tylko drogą zbawienia.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.