Róże Różańcowe

Róża różańcowa jest modlitewną wspólnotą 20 osób, z których każda codziennie we własnym zakresie odmawia jedną dziesiątkę różańca. Każda osoba przez miesiąc rozważa jedną, przydzieloną jej tajemnicę różańca świętego. W ten sposób codziennie odmawiany jest cały różaniec. Członkowie Róży korzystają zatem z łask, jakie mogliby otrzymać, sami odmawiając cały różaniec.

Stowarzyszenie Żywego Różańca powstało w Lyonie w 1826 roku, a jego inicjatorką była Paulina Jaricot. Dziś Róże Różańcowe obecne są w niezliczonych parafiach na całym świecie.

Zadaniem osoby należącej do Róży Różańcowej jest odmówienie jednej dziesiątki różańca w ciągu dnia oraz rozważenie otrzymanej Tajemnicy z życia Jezusa i Matki Bożej. To zaledwie kilka minut w ciągu dnia, a obietnice związane z pobożnym odmówieniem różańca są niezwykłe. Więcej o tych obietnicach można przeczytać klikając w ten link.

Członkowie Róż Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, w następujące dni:

  • Dzień przyjęcia do Żywego Różańca
  •  Narodzenie Pana Jezusa (25 XII)
  •  Ofiarowanie Pańskie (2 II)
  •  Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie (25 III)
  •  Zmartwychwstanie Pańskie (zgodnie z kalendarzem liturgicznym)
  • Wniebowzięcie Matki Bożej (15 VIII)
  • NMP Różańcowej (7 października)
  • Niepokalane Poczęcie Maryi (8 XII).

O warunkach odpustu zupełnego można więcej przeczytać pod tym linkiem.

Obecnie w naszej parafii istnieje pięć Róż Różańcowych.

Uroczyste przyjęcie do Róży MB Fatimskiej odbyło się dnia 27 maja 2018 r. Ostatnia osoba uzupełniająca grono 20 osób dołączyła 13 maja, w rocznicę pierwszych objawień fatimskich, stąd pierwszej Róży patronuje Matka Boża Fatimska. Jej zelatorką jest P. Laura Mąka (Tel. 936 01 056). Przyjęcie do drugiej Róży odbyło się 27 stycznia 2019 r. i nosi ona wezwanie św. Jana Apostoła i Ewangelisty, który jest patronem naszej parafii. Jej zelatorem jest P. Damian Tarnowski (Tel. 998 84 592). Natomiast przyjęcie do trzeciej Róży miało miejsce 26 stycznia 2020 r. Zelatorem tej Róży jest P. Łukasz Łukaszuk (Tel. 967 17 098), a patronuje jej św. Józef. Z kolei błogosławieństwo czwartej Róży św. Jana Pawła II odbyło się 27 września 2020 r., a jej zelatorem jest P. Kamil Małyjurek (Tel. 967 02 512). W dniu beatyfikacji Pauliny Jaricot (22 maja 2022 r.) została pobłogosławiona piąta róża, której patronuje bł. Paulina. Zelatorem tej Róży jest P. Danuta Porc (Tel. 968 38 857).

Pragniemy, aby grupa różańcowa objęła jak największą liczbę wiernych i wciąż wzrastała. Dlatego osoby pragnące należeć do Róży mogą się kontaktować w tej sprawie z księdzem.

W ostatnią niedzielę każdego miesiąca po Mszy św. o godz. 9.00 podawane są intencje wyznaczone przez papieża, które stają się głównym przedmiotem naszej modlitwy. Można je odszukać klikając w ten link. Wtedy też podawane są intencje okolicznościowe, które są związane z aktualnymi wydarzeniami z życia Kościoła i świata. W tym dniu odbywa się także zmiana tajemnic różańcowych. Krótkie rozważania do danej tajemnicy można otrzymać w zakrystii lub znaleźć pod tym linkiem.

Z modlitwą różańcową związane są nabożeństwa I sobót miesiąca, do których wzywała MB w Fatimie. W naszej parafii te nabożeństwa w j. polskim sprawowane są o godz. 19.00. Rozpoczynają się Mszą świętą, po której przed Jezusem wystawionym w Najświętszym Sakramencie, rozważamy przez 15 minut jedną z tajemnic różańcowych. Różaniec prosimy odmówić indywidualnie w ciągu dnia. Więcej o tym nabożeństwie pod tym linkiem.

Więcej informacji o różańcu można znaleźć klikając w ten link.

Członkowie róż różańcowych i inne osoby chcące przyjąć szkaplerz karmelitański Matki Bożej mogą to uczynić, uzgadniając wcześniej z księdzem datę przyjęcia. Więcej szczegółów o szkaplerzu można znaleźć pod tym linkiem.

Jeśli jesteś członkiem jednej z róż różańcowych i chcesz dowiedzieć się jaką tajmenicę różańcową rozważasz w danym miesiącu, możesz sprawdzić poniżej.

Róża Matki Bożej Fatimskiej grafik róży MB Fatimskiej 2023

Róża Świętego Józefa Roża Sw Józefa 2024

Róża Świętego Jana Grafik róży św. Jana 2024

Róża Świętego Jana Pawła II Kolejność-odmawiania-tajemnic-na-rok-2023-24-róża-sw.-Jana-Pawla-II (1)

Róża Błogosławionej Pauliny Jaricot Grafik rozy bl.Pauliny