Bierzmowanie (I rok)

I rok przygotowania do Bierzmowania

Przygotowanie do Bierzmowania trwa dwa lata.
Pierwszy rok przygotowania rozpoczyna się w klasie 8 i odbywa się w j. polskim. Drugi rok przygotowania i uroczystość Bierzmowania odbywa się w j. norweskim.

Katechezy rozpoczynają się o godz. 10.00 i kończą się  wspólną Mszą świętą o godzinie 13.00.
Po skończonej Eucharystii (około godz. 13.45) koniec katechezy

Terminy katechez w roku katechetycznym 2022/2023:
1) 29.10.2022 (błogosławieństwo i wręczenie różańca)
2) 12.11.2022
3) 10.12.2022 (błogosławieństwo i wręczenie modlitewnika)
4) 14.01.2023
5) 11.02.2023
6) 11.03.2023
7) 01.04.2023
8) 13.05.2023
Oprócz katechez dzieci zaproszone są wraz z rodzicami na:
– przynajmniej jedno nabożeństwo różańcowe z Mszą św. w dowolny piątek października (godz. 19.00)
– przynajmniej jedne Roraty w dowolny piątek Adwentu (godz. 19.00)
– przynajmniej jedno nabożeństwo Drogi Krzyżowej z Mszą św. w dowolny piątek Wielkiego Postu (godz. 19.00).

Plan dnia katechetycznego:

10.00 – 10.45 – katecheza 1

10.45 – 11.00 – przerwa

11.00 – 11.45 – katecheza 2

11.45 – 12.00 – przerwa

12.00 – 12.45 – Katecheza 3

13.00 – Msza święta

około godz. 13.45 zakończenie katechezy

Celem katechezy jest doprowadzenie młodzieży do zjednoczenia z Panem Jezusem, które dokonuje się w sposób najdoskonalszy w czasie Mszy świętej.
Kościół katolicki w 1 przykazaniu kościelnym naucza, że w «niedziele i święta nakazane trzeba uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymywać się od prac niekoniecznych». Dlatego troską wierzących rodziców jest regularne uczestnictwo ze swoimi dziećmi we Mszy świętej.
Jeśli zależy nam na dobrym przygotowaniu do Bierzmowania to warto wiedzieć, że bez przykładu rodziców, którzy uczestniczą regularnie we Mszy św. nie jest możliwe pokazanie młodzieży, że Jezus jest Kimś najważniejszym.