Bierzmowanie (I rok)

I rok przygotowania do Bierzmowania

Przygotowanie do Bierzmowania trwa dwa lata.
Pierwszy rok przygotowania rozpoczyna się w klasie 8 i odbywa się w j. polskim. Drugi rok przygotowania i uroczystość Bierzmowania odbywa się w j. norweskim.
Katechezy rozpoczynają się Mszą św. o godz. 10.00 i kończą się o godz. 13.45.
O godz. 9.45 młodzież gromadzi się w salach i po sprawdzeniu obecności przechodzi do kościoła.

Obecność na wszystkich katechezach jest obowiązkowa.

Terminy katechez w roku katechetycznym 2021/2022:
1) 23.10.2021 (błogosławieństwo i wręczenie różańca)
2) 13.11.2021 (błogosławieństwo i wręczenie modlitewnika)
3) 11.12.2021
4) 29.01.2022
5) 12.02.2022
6) 12.03.2022 (błogosławieństwo i wręczenie krzyża)
7) 09.04.2022
8) 28.05.2022
Oprócz katechez dzieci zaproszone są wraz z rodzicami na:
– przynajmniej jedno nabożeństwo różańcowe z Mszą św. w dowolny piątek października (godz. 19.00)
– przynajmniej jedne Roraty w dowolny piątek Adwentu (godz. 19.00)
– przynajmniej jedno nabożeństwo Drogi Krzyżowej z Mszą św. w dowolny piątek Wielkiego Postu (godz. 19.00).

Rodziców, którzy chcieliby przygotować dzieci do Bierzmowania proszę o dokonanie zapisu na katechezę w nowym roku katechetycznym za pomocą tego linku.
Ostateczny termin zapisu to dzień spotkania organizacyjnego dla rodziców, które odbędzie się w piątek 24.09.2021 r. (Rozpoczęcie Mszą świętą o godz. 19.00).

Celem katechezy jest doprowadzenie młodzieży do zjednoczenia z Panem Jezusem, które dokonuje się w sposób najdoskonalszy w czasie Mszy świętej.
Kościół katolicki w 1 przykazaniu kościelnym naucza, że w «niedziele i święta nakazane trzeba uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymywać się od prac niekoniecznych». Dlatego troską wierzących rodziców jest regularne uczestnictwo ze swoimi dziećmi we Mszy świętej.
Jeśli zależy nam na dobrym przygotowaniu do Bierzmowania to warto wiedzieć, że bez przykładu rodziców, którzy uczestniczą regularnie we Mszy św. nie jest możliwe pokazanie młodzieży, że Jezus jest Kimś najważniejszym.