Bierzmowanie (I rok)

I rok przygotowania do Bierzmowania

Przygotowanie do Bierzmowania trwa dwa lata.
Pierwszy rok przygotowania rozpoczyna się w klasie 8 i odbywa się w j. polskim. Drugi rok przygotowania i uroczystość Bierzmowania odbywa się w j. norweskim.
Katechezy rozpoczynają się Mszą św. o godz. 10.00 i kończą się o godz. 13.45.
O godz. 9.45 młodzież gromadzi się w salach i po sprawdzeniu obecności przechodzi do kościoła.

Obecność na wszystkich katechezach jest obowiązkowa.

Terminy katechez w roku katechetycznym 2020/2021:
1) 10.10.2020 (błogosławieństwo i wręczenie różańca)
2) 14.11.2020
3) 12.12.2020 (błogosławieństwo i wręczenie modlitewnika)
4) 09.01.2021
5) 13.02.2021
6) 13.03.2021(błogosławieństwo i wręczenie krzyża)
7) 10.04.2021
8) 08.05.2021
Oprócz katechez młodzież zaproszona jest wraz z rodzicami na:
– przynajmniej jedno nabożeństwo różańcowe z Mszą św. w dowolny piątek października (godz. 19.00)
– przynajmniej jedne Roraty w dowolny piątek Adwentu (godz. 19.00)
– przynajmniej jedno nabożeństwo Drogi Krzyżowej z Mszą św. w dowolny piątek Wielkiego Postu (godz. 19.00).

Wszelkie szczegóły związane z katechezą zostaną podane na obowiązkowym spotkaniu organizacyjnym dla rodziców, które odbędzie się 20.09.2020 r. (Rozpoczęcie Mszą świętą o godz. 13.00). Wówczas rodzice potwierdzają uczestnictwo dziecka w katechezie, przynosząc wypełniony formularz rejestracyjny.

Celem katechezy jest doprowadzenie młodzieży do zjednoczenia z Panem Jezusem, które dokonuje się w sposób najdoskonalszy w czasie Mszy świętej.
Kościół katolicki w 1 przykazaniu kościelnym naucza, że w «niedziele i święta nakazane trzeba uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymywać się od prac niekoniecznych». Dlatego troską wierzących rodziców jest regularne uczestnictwo ze swoimi dziećmi we Mszy świętej.
Jeśli zależy nam na dobrym przygotowaniu do Bierzmowania to warto wiedzieć, że bez przykładu rodziców, którzy uczestniczą regularnie we Mszy św. nie jest możliwe pokazanie młodzieży, że Jezus jest Kimś najważniejszym.