Bierzmowanie (I rok)

I rok przygotowania do Bierzmowania

Przygotowanie do Bierzmowania trwa dwa lata.
Pierwszy rok przygotowania rozpoczyna się w klasie 8 i odbywa się w j. polskim. Drugi rok przygotowania odbywa się w j. norweskim.
Katechezy rozpoczynają się Mszą św. o godz. 10.00 i kończą się o godz. 14.00.
O godz. 9.45 młodzież gromadzi się w salach i po sprawdzeniu obecności przechodzi do kościoła.

Obecność na wszystkich katechezach jest obowiązkowa.

Terminy katechez w roku katechetycznym 2019/2020:
1) 14.09.2019
2) 12.10.2019 (w czasie Mszy św. odbędzie się poświęcenie i wręczenie różańców)
3) 09.11.2019
4) 14.12.2019 (w czasie Mszy św. odbędzie się poświęcenie i wręczenie modlitewników)
5) 11.01.2020
6) 08.02.2020
7) 14.03.2020 (w czasie Mszy św. odbędzie się poświęcenie i wręczenie krzyży)
8) 18.04.2020
9) 09.05.2020 (zakończenie katechez wspólną Mszą św. i grillem).

Oprócz katechechez młodzież jest zaproszona na:
– przynajmniej jedno nabożeństwo różańcowe z Mszą św. w dowolny piątek października (godz. 19.00)
– przynajmniej jedne Roraty w dowolny piątek Adwentu (godz. 19.00)
– przynajmniej jedno nabożeństwo Drogi Krzyżowej z Mszą św. w dowolny piątek Wielkiego Postu (godz. 19.00).

Wszelkie szczegóły związane z katechezą zostaną podane na obowiązkowym spotkaniu organizacyjnym dla rodziców, które odbędzie się 8 września 2019 r.
(niedziela po Mszy św. o godz. 13.00)
. Wówczas rodzice potwierdzają uczestnictwo dziecka w katechezie, przynosząc wypełniony formularz rejestracyjny.

Celem katechezy jest doprowadzenie młodzieży do zjednoczenia z Panem Jezusem, które dokonuje się w sposób najdoskonalszy w czasie Mszy świętej.
Kościół katolicki w 1 przykazaniu kościelnym naucza, że w «niedziele i święta nakazane trzeba uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymywać się od prac niekoniecznych». Dlatego troską wierzących rodziców jest regularne uczestnictwo ze swoimi dziećmi we Mszy świętej.
Jeśli zależy nam na poważnym przygotowaniu do Bierzmowania to warto wiedzieć, że bez przykładu rodziców, którzy uczestniczą regularnie we Mszy św. nie jest możliwe pokazanie młodzieży, że Jezus jest Kimś najważniejszym.