Po Komunii Św.

Katechezy po I Komunii świętej obejmują dzieci od klasy 4 do klasy 7.

Katechezy rozpoczynają się Mszą świętą o godz. 10.00 i kończą się o godz. 13.45.
O godz. 9.45 wszystkie dzieci gromadzą się w salach i po sprawdzeniu obecności przechodzą do kościoła.

Terminy katechez w roku katechetycznym 2021/2022:
1) 23.10.2021
2) 13.11.2021
3) 11.12.2021
4) 29.01.2022
5) 12.02.2022
6) 12.03.2022
7) 09.04.2022
8) 28.05.2022

Ostateczny termin zapisu to dzień spotkania organizacyjnego dla rodziców, które odbędzie się w piątek 24.09.2021 r. (Rozpoczęcie Mszą świętą o godz. 19.00).

Celem katechezy jest doprowadzenie dzieci do zjednoczenia z Panem Jezusem, które dokonuje się w sposób najdoskonalszy w czasie Mszy świętej.
Kościół katolicki w 1 przykazaniu kościelnym naucza, że w «niedziele i święta nakazane trzeba uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymywać się od prac niekoniecznych». Dlatego troską wierzących rodziców jest regularne uczestnictwo z dzieckiem na Mszy świętej.