Po Komunii Św.

Katechezy po I Komunii świętej obejmują dzieci od klasy 4 do klasy 7. Jest ona dla chętnych, ale prosimy osoby, które dokonają zapisu o systematyczne uczestnictwo w katechezach.
Katechezy rozpoczynają się Mszą św. o godz. 10.00 i kończą się o godz. 14.00.
O godz. 9.45 wszystkie dzieci gromadzą się w salach i po sprawdzeniu obecności przechodzą do kościoła.

Terminy katechez w roku katechetycznym 2019/2020:
1) 14.09.2019
2) 12.10.2019
3) 09.11.2019
4) 14.12.2019
5) 11.01.2020
6) 08.02.2020
7) 14.03.2020
8) 18.04.2020
9) 09.05.2020 (zakończenie katechez wspólną Mszą św. i grillem).

Celem katechezy jest doprowadzenie dzieci do zjednoczenia z Panem Jezusem, które dokonuje się w sposób najdoskonalszy w czasie Mszy świętej.
Kościół katolicki w 1 przykazaniu kościelnym naucza, że w «niedziele i święta nakazane trzeba uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymywać się od prac niekoniecznych». Dlatego troską wierzących rodziców jest regularne uczestnictwo z dzieckiem na Mszy świętej.