Po Komunii Św.

Katechezy po I Komunii świętej obejmują dzieci od klasy 4 do klasy 7.

Katechezy rozpoczynają się Mszą świętą o godz. 10.00 i kończą się o godz. 13.45.
O godz. 9.45 wszystkie dzieci gromadzą się w salach i po sprawdzeniu obecności przechodzą do kościoła.

Terminy katechez w roku katechetycznym 2020/2021:
1) 10.10.2020
2) 14.11.2020
3) 12.12.2020
4) 09.01.2021
5) 13.02.2021
6) 13.03.2021
7) 10.04.2021
8) 08.05.2021

Celem katechezy jest doprowadzenie dzieci do zjednoczenia z Panem Jezusem, które dokonuje się w sposób najdoskonalszy w czasie Mszy świętej.
Kościół katolicki w 1 przykazaniu kościelnym naucza, że w «niedziele i święta nakazane trzeba uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymywać się od prac niekoniecznych». Dlatego troską wierzących rodziców jest regularne uczestnictwo z dzieckiem na Mszy świętej.