I Komunia Św. (I rok)

I rok przygotowania do I Komunii Świętej

Przygotowanie do I Komunii Świętej trwa dwa lata.
Pierwszy rok przygotowania do I Komunii Świętej rozpoczyna się w klasie 2.
Katechezy rozpoczynają się Mszą świętą o godz. 10.00 i kończą się o godz. 14.00.
O godz. 9.45 wszystkie dzieci gromadzą się w salach i po sprawdzeniu obecności przechodzą do kościoła.

Obecność na wszystkich katechezach jest obowiązkowa.

Terminy katechez w roku katechetycznym 2019/2020:
1) 14.09.2019
2) 12.10.2019
3) 09.11.2019
4) 14.12.2019
5) 11.01.2020
6) 08.02.2020
7) 14.03.2020
8) 18.04.2020
9) 09.05.2020 (zakończenie katechez wspólną Mszą św. i grillem).

Wszelkie szczegóły związane z katechezą zostaną podane na obowiązkowym spotkaniu organizacyjnym dla rodziców, które odbędzie się 8 września 2019 r.
(niedziela po Mszy św. o godz. 13.00)
. Wówczas rodzice potwierdzają uczestnictwo dziecka w katechezie, przynosząc wypełniony formularz rejestracyjny.

Celem katechezy jest doprowadzenie dzieci do zjednoczenia z Panem Jezusem, które dokonuje się w sposób najdoskonalszy w czasie Mszy świętej.
Kościół katolicki w 1 przykazaniu kościelnym naucza, że w «niedziele i święta nakazane trzeba uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymywać się od prac niekoniecznych». Dlatego troską wierzących rodziców jest regularne uczestnictwo z dzieckiem na Mszy świętej.
Jeśli zależy nam na poważnym przygotowaniu do I Komunii Świętej to warto wiedzieć, że bez przykładu rodziców, którzy uczestniczą regularnie we Mszy św. nie jest możliwe pokazanie dziecku, że Jezus w Eucharystii jest Kimś najważniejszym.