I Komunia Św. (I rok)

I rok przygotowania do I Komunii Świętej

Przygotowanie do I Komunii Świętej trwa dwa lata.
Pierwszy rok przygotowania do I Komunii Świętej rozpoczyna się w klasie 2.
Katechezy rozpoczynają się o godz. 10.00 i kończą się Mszą świętą o godz. 13.00
Obecność na wszystkich katechezach jest obowiązkowa.

Terminy katechez w roku katechetycznym 2018/2019:
1) 08.09.2018
2) 13.10.2018
3) 10.11.2018
4) 08.12.2018
5) 12.01.2019
6) 09.02.2019
7) 09.03.2019
8) 06.04.2019
9) 04.05.2019 (zakończenie katechez wspólną Mszą św. i grillem od godz. 15.00 do 18.00)

Celem katechezy jest doprowadzenie dzieci do zjednoczenia z Panem Jezusem, które dokonuje się w sposób najdoskonalszy w czasie Mszy świętej.
Kościół katolicki w 1 przykazaniu kościelnym naucza, że w «niedziele i święta nakazane trzeba uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymywać się od prac niekoniecznych». Dlatego troską wierzących rodziców jest regularne uczestnictwo z dzieckiem na Mszy świętej.
Jeśli zależy nam na poważnym przygotowaniu do I Komunii Świętej to warto wiedzieć, że bez przykładu rodziców, którzy uczestniczą regularnie we Mszy św. nie jest możliwe pokazanie dziecku, że Jezus w Eucharystii jest Kimś najważniejszym.