Małżeństwo

Sakrament Małżeństwa jest to nierozerwalny związek ochrzczonych: mężczyzny i kobiety, których Chrystus uświęca i uzdalnia do spełniania obowiązków małżeńskich i rodzinnych.

Do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego potrzebne jest spełnienie trzech warunków:
– dobrowolna zgoda na jego zawarcie;
– zgoda na związek z wyłącznie jedną wybraną osobą na całe życie;
– otwartość na dzieci.

Zadaniem duszpasterzy jest troska o dobre przygotowanie do sakramentu małżeństwa. Bezpośrednie przygotowanie ma na celu uświadomienie narzeczonym czym jest sakrament małżeństwa w Kościele katolickim. W tym celu odbywa się katechizacja przedmałżeńska.

W naszej parafii ma ona miejsce w czasie Wielkiego Postu. Więcej informacji o katechizacji przedmałżeńskiej w zakładce Katecheza.

Ponadto na 3 miesiące przed planowaną datą małżeństwa należy zgłosić się do kancelarii parafialnej jednego z narzeczonych na I rozmowę kanoniczno-duszpasterską.

W przypadku spisywania protokołu przedmałżeńskiego poza parafią narzeczonych wymagana jest zgoda z parafii jednego z narzeczonych.

Kanoniczne rozeznanie ma za cel ustalić:
– tożsamość narzeczonych;
– ich stan wolny;
– ich pełną dobrowolność z wykluczeniem jakiejkolwiek formy przymusu;
– czy nie ukrywają czegoś przed sobą, co mogłoby w przyszłości poważnie zakłócić wspólnotę ich małżeńskiego życia;
– czy nie zachodzi między nimi przeszkoda rozrywająca;
– czy strony nie stawiają jakiegoś warunku;
– czy mają właściwą świadomość, że zawierają jedno, nierozerwalne, wyłączne i sakramentalne małżeństwo.

Sporządzony protokół rozmów przedmałżeńskich, podpisany przez narzeczonych i kapłana prowadzącego te rozmowy jest podstawą udzielenia sakramentu małżeństwa.

Jeśli sakrament małżeństwa jest udzielany w innej parafii niż sporządzony protokół, wówczas do tej parafii jest wysyłana licencja. Dlatego wcześniej narzeczeni ustalają z księdzem, gdzie zawierają sakrament małżeństwa, a gdzie są przeprowadzane rozmowy.

Kilka uwag …

  • Przynależność do parafii jest na podstawie zamieszkania, a nie zameldowania (powyżej 3 miesięcy) /KPK kan.102-107/;
  • Aby przeprowadzić rozmowy przedmałżeńskie w Norwegii narzeczeni muszą posiadać numery personalne (na tej podstawie otrzymują zaświadczenia ze Skatteetaten o stanie cywilnym);
  • Jeśli rozmowy przedmałżeńskie są w Norwegii, a sakrament w parafii w Polsce to licencja do pobłogosławienia jest przesyłana do tej parafii;
  • Jeśli narzeczeni zawierają małżeństwo konkordatowe w Polsce muszą pamiętać, aby do parafii zawierania sakramentu małżeństwa dostarczyć trzy egzemplarze „Zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa”, wydanego przez USC w Polsce;
  • Małżeństwo konkordatowe zawarte w Polsce ma skutki cywilne. Potwierdzenie cywilne, zawartego konkordatowego małżeństwa w kościele, można uzyskać w USC miejsca zawierania;
  • Aby zawarte małżeństwo w Polsce było uznane w Norwegii, należy postarać się o tzw. „Apostille” (Dział Legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie).  Z tak potwierdzonym dokumentem należy zgłosić się do Skatteetaten.

Wymagane dokumenty na I rozmowę kanoniczno-duszpasterską w Norwegii z udzieleniem sakramentu małżeństwa w Polsce (3 miesiące przed ślubem):
– dowód tożsamości;
– metryka chrztu św. z adnotacją o bierzmowaniu (6 miesięcy ważności);
– świadectwo katechizacji przedmałżeńskiej;
– dane dwóch świadków (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania);
– strona owdowiała świadectwo zgonu współmałżonka z parafii miejsca pogrzebu.
– jeśli narzeczeni są stanu wolnego to wówczas przynoszą dokument potwierdzający stan cywilny (tzw.„Utskrift av registrerte opplysninger”).
W Norwegii ten dokument zamawia się elektronicznie z biura Skatteetaten w następujący sposób:
1. Proszę wejść na stronę www.skatteetaten.no/person/folkeregister/attester-og-opplysninger/
2. W zakładce «Attester og opplysninger» (zaświadczenia i informacje), proszę wybrać «Bestill attest» (zamów zaświadczenie);
3. Proszę wybrać «Hvis du allerede vet hvilken attest du trenger, kan du finne den her.» (jeśli wiesz już jakie potrzebujesz zaświadczenie, znajdziesz je tutaj);
4. W zakładce «Oversikt over attester» (lista zaświadczeń), proszę wybrać «Utskrift av registrerte opplysninger» (wypis zarejestrowanych informacji);
5. Proszę wybrać «Bestill utskrift av registrerte opplysninger» (zamów wypis zarejestrowanych informacji) i zalogować się;
6. Proszę wybrać dla siebie «Bestill registrerte opplysninger» (zamówienie wypisu zarejestrowanych informacji).
– jeśli narzeczeni są po ślubie cywilnym to wówczas przynoszą zaświadczenie o historii stanu cywilnego czyli tzw. „sivilstandshistorikk”, który zamawia się elektronicznie z biura Skatteetaten w następujący sposób:
1. Proszę wejść na stronę www.skatteetaten.no/person/folkeregister/attester-og-opplysninger/
2. W zakładce «Attester og opplysninger» (zaświadczenia i informacje), proszę wybrać «Bestill attest» (zamów zaświadczenie);
3. Proszę wybrać «Hvis du allerede vet hvilken attest du trenger, kan du finne den her.» (jeśli wiesz już jakie potrzebujesz zaświadczenie, znajdziesz je tutaj);
4. W zakładce «Oversikt over attester» (lista zaświadczeń), proszę wybrać «Utskrift av registrerte opplysninger» (wypis zarejestrowanych informacji);
5. Proszę wybrać «Bestill utskrift av registrerte opplysninger» (zamów wypis zarejestrowanych informacji) i zalogować się;
6. Proszę wybrać dla siebie «Andre folkeregistersaker» (inne sprawy ewidencji ludności);
7. Proszę wybrać i zamówić «Sivilstandshistorikk» (historia stanu cywilnego). 

Jeżeli narzeczeni zawierają małżeństwo w Polsce i tam chcą także sporządzić rozmowy przedślubne to wówczas udają się do parafii zamieszkania w Norwegii z prośbą o zgodę na przeprowadzenie rozmów kanonicznych poza swoją parafią (zgłaszają się z zaświadczeniem o stanie cywilnym czyli tzw.„Utskrift av registrerte opplysninger”, a w sytuacji, gdy są po ślubie cywilnym z zaświadczeniem o historii stanu cywilnego czyli tzw. „sivilstandshistorikk”. Te dokumenty można pobrać elektronicznie z biura Skatteetaten). Po przedstawieniu tego dokumentu otrzymują od księdza w Norwegii zgodę na sporządzenie protokołu w Polsce. Z tą zgodą udają się na I rozmowę po wcześniejszym umówieniu się z księdzem w Polsce (3 miesiące przed ślubem).

Jeżeli narzeczeni zawierają małżeństwo w Kościele w Norwegii ze skutkami cywilnymi, zgłaszają się 3 miesiące przed planowaną datą małżeństwa na rozmowę kanoniczno-duszpasterską. Oprócz dowodów osobistych, metryki chrztu z adnotacją o bierzmowaniu i świadectwa katechizacji przedmałżeńskiej, przynoszą także następujące dokumenty ze Skatteetaten:
– cywilne zaświadczenie wykluczające przeszkody czyli tzw. „prøvingsattest”(zaświadczenie w dniu ślubu nie może być starsze niż cztery miesiące).
W Norwegii ten dokument zamawia się elektronicznie z biura Skatteetaten w następujący sposób:
1. Proszę wejść na stronę: https://skatt.skatteetaten.no/web/minside/
2. Proszę wybrać «Se og endre mine opplysninger i Folkeregisteret» (Zobaczyć i zmienić moje dane w Folkeregisteret);
3. W zakładce «Tjenester» (usługi), proszę wybrać «Jeg skal gifte meg» (Chcę się żenić/wyjść za mąż) i wypełnić formularz.
Jeśli para zawarła już ślub cywilny, to w to miejsce składa się zaświadczenie o ślubie (vigselsattest):
1. Proszę wejść na stronę: www.skatteetaten.no/person/folkeregister/attester-og-opplysninger/
2. W zakładce «Attester og opplysninger» (zaświadczenia i informacje), proszę wybrać «Bestill attest» (zamów zaświadczenie);
3. Proszę wybrać «Hvis du allerede vet hvilken attest du trenger, kan du finne den her.» (jeśli wiesz już jakie potrzebujesz zaświadczenie, znajdziesz je tutaj);
4. W zakładce «Oversikt over attester» (lista zaświadczeń), proszę wybrać «Bestill kopi av vigselsattest» (zamów kopię zaświadczenia o ślubie);
5. Proszę się zalogować i zamówić je.
– zaświadczenie o historii stanu cywilnego czyli tzw. „sivilstandshistorikk” (powyżej znajduje się wyjaśnienie, w jaki sposób można pobrać ten dokument ze Skatteetaten).