Kapłaństwo

Sakrament święceń kapłańskich jest sakramentem, w którym dzięki modlitwie konsekracyjnej biskupa i nałożeniu rąk, na kandydata do święceń spoczywa Duch Święty sprawiając, że od tej pory działa on w imieniu i osobie Jezusa Chrystusa.

Katechizm Kościoła Katolickiego stwierdza, że jest to sakrament «dzięki któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej».

W Kościele istnieją trzy stopnie sakramentu święceń:
– diakonat;
– prezbiterat (kapłaństwo);
– biskupstwo.

Każde ze święceń wyciska odrębny niezatarty charakter sakramentalny i tym samym w szczególny sposób upodabnia człowieka do Chrystusa Kapłana, Proroka i Pasterza. W tej potrójnej funkcji Chrystusa – kapłańskiej, prorockiej, zwanej inaczej nauczycielską i pasterskiej, czyli królewskiej – ma udział każda wyświęcona osoba. Ta misja dokonuje się poprzez sprawowanie sakramentów świętych, głoszenie słowa Bożego oraz przewodzenie wspólnocie Kościoła.

W Norwegii nie ma struktur Polskiej Misji Katolickiej jak w innych krajach Europy, co oznacza, że w naszej parafii posługuje nie tylko ksiądz z Polski. Więcej o kapłanach naszej parafii w zakładce Księża.