Rejestracja

Rejestracja w Kościele katolickim

W Norwegii każdy mieszkaniec posiadający numer ewidencyjny (tzw. personnummer) musi być zarejestrowany w Kościele lub związku wyznaniowym jeśli chce w sposób formalny zadeklarować swoją religijną przynależność. Ponadto rejestracja sprawia, że państwo przeznacza tej wspólnocie wyznaniowej wsparcie finansowe.

Rejestracja w Kościele katolickim powoduje więc, że parafia otrzymuje z rządu określone fundusze uzależnione od liczby członków Kościoła katolickiego. Oznacza to, że rejestracja w Kościele katolickim nie jest dodatkową opłatą z naszej strony, ale wskazaniem wspólnoty, na którą państwo przekazuje środki finansowe potrzebne do utrzymania budynków kościelnych.

Jeśli wierzymy, że Kościół katolicki jest naszą rodziną to warto także przyczyniać się do tego, aby wspierać materialnie swoją wspólnotę wiary. Stąd ważne jest, aby przybywający do Norwegii Polacy rejestrowali się w Kościele, do którego przynależą, co dla większości oznacza Kościół katolicki.

Formularz w języku polskim jest do odebrania przy wyjściu z kościoła.

Możliwa jest również rejestracja elektroniczna (szyfrowana), poprzez stronę diecezji Oslo.