Rejestracja

Rejestracja w Kościele katolickim

W Norwegii każdy mieszkaniec posiadający numer ewidencyjny (tzw. personnummer) musi być zarejestrowany w Kościele, związku wyznaniowym lub związku niewierzących (Humanetisk Forbund) i odprowadzać podatek wyznaniowy. Jeśli tego nie uczyni to automatycznie obowiązkowy podatek wyznaniowy jest przekazywany do luterańskiego Norweskiego Kościoła Państwowego (Den Norske Statskirke).

Rejestracja w Kościele katolickim powoduje, że podatek wyznaniowy jest przekazywany na rzecz Kościoła katolickiego (bez rejestracji otrzymuje go automatycznie Kościół luterański). Oznacza to, że rejestracja w Kościele katolickim nie jest dodatkową opłatą, ale jest wskazaniem, do której wspólnoty wyznaniowej mają być przekazane pieniądze z obowiązkowego w Norwegii podatku wyznaniowego.

Jeśli wierzymy, że Kościół katolicki jest naszą rodziną to warto także wspierać materialnie swoją wspólnotę wiary. Stąd ważne jest, aby przybywający do Norwegii Polacy rejestrowali się w Kościele, do którego przynależą, co dla większości oznacza Kościół katolicki.

Formularz w języku polskim jest do odebrania przy wyjściu z kościoła.

Możliwa jest również rejestracja elektroniczna (szyfrowana), poprzez stronę diecezji Oslo.