I Komunia Św. (II rok)

II rok przygotowania do I Komunii Świętej

Drugi rok obejmuje bezpośrednie przygotowanie do I spowiedzi świętej i I Komunii Świętej.
Katechezy rozpoczynają się o godz. 10.00 i kończą się Mszą świętą o godz. 13.00
Obecność na wszystkich katechezach jest obowiązkowa.

Terminy katechez w roku katechetycznym 2018/2019:
1) 08.09.2018 (rozpoczęcie katechez wspólną Mszą św. o godz. 10.00)
2) 13.10.2018
3) 10.11.2018
4) 08.12.2018
5) 12.01.2019
6) 09.02.2019
7) 09.03.2019
8) 06.04.2019
9) 04.05.2019 (zakończenie katechez wspólną Mszą św. i grillem od godz. 15.00 do 18.00)

Terminy obowiązkowych spotkań liturgicznych w roku katechetycznym 2018/2019:
1) 19 października 2018 r. w czasie Mszy św. o godz. 19.00 odbędzie się poświęcenie i wręczenie różańca
2) 14 grudnia 2018 r. w czasie Mszy św. o godz. 19.00 odbędzie się poświęcenie i wręczenie modlitewników
3) 2 lutego 2019 r. w czasie Mszy św. o godz. 19.00 odbędzie się poświęcenie medalików.

Terminy prób przed I Komunią świętą:
1) 29 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 19.00
2) 6 maja 2019 r. (poniedziałek) o godz. 19.00
3) 8 maja 2019 r. (środa) o godz. 19.00

I spowiedź dla dzieci oraz spowiedź dla rodziców przed I Komunią świętą odbędzie się 11 maja 2019 r. (sobota) o godz. 15.00.

Uroczystość I Komunii Świętej w naszej parafii odbędzie się 12 maja 2019 r. w czasie Mszy św. o godz. 13.00.

Dzieci, które przystępują do I Komunii Świętej w Polsce na zakończenie katechez otrzymają zaświadczenie, że uczestniczyły w katechezach przy naszej parafii.

Celem katechezy jest doprowadzenie dzieci do zjednoczenia z Panem Jezusem, które dokonuje się w sposób najdoskonalszy w czasie Mszy świętej.
Kościół katolicki w 1 przykazaniu kościelnym naucza, że w «niedziele i święta nakazane trzeba uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymywać się od prac niekoniecznych». Dlatego troską wierzących rodziców jest regularne uczestnictwo z dzieckiem na Mszy świętej.
Jeśli zależy nam na poważnym przygotowaniu do I Komunii Świętej to warto wiedzieć, że bez przykładu rodziców, którzy uczestniczą regularnie we Mszy św. nie jest możliwe pokazanie dziecku, że Jezus w Eucharystii jest Kimś najważniejszym.