I Komunia Św. (II rok)

II rok przygotowania do I Komunii Świętej

Drugi rok obejmuje bezpośrednie przygotowanie do I spowiedzi świętej i I Komunii Świętej.
Katechezy rozpoczynają się o godz. 10.00 i kończą się  wspólną Mszą świętą o godzinie 13.00.
Po skończonej Eucharystii (około godz. 13.45) koniec katechezy

Terminy katechez w roku katechetycznym 2023/2024:

1) 30.09.2023 (Błogosławieństwo i wręczenie różańców)
2) 11.11.2023
3) 09.12.2023 (Błogosławieństwo i wręczenie książeczek)
4) 13.01.2024
5) 10.02.2024
6) 09.03.2024
7) 13.04.2024
8) 11.05.2024

Data Pierwszej Komunii świętej w języku polskim – 08.06.2024  godz. 11.00!

Oprócz katechez dzieci zaproszone są wraz z rodzicami na:
– przynajmniej jedno nabożeństwo różańcowe z Mszą św. w dowolny piątek października (godz. 19.00) lub sobotę (godz. 19.30)
– przynajmniej jedno nabożeństwo Drogi Krzyżowej z Mszą św. w czasie Wielkiego Postu.

Plan dnia katechetycznego:

10.00 – 10.45 – katecheza 1

10.45 – 11.00 – przerwa

11.00 – 11.45 – katecheza 2

11.45 – 12.00 – przerwa

12.00 – 12.45 – Katecheza 3

13.00 – Msza święta

około godz. 13.45 zakończenie katechezy

Dzieci, które przystępują do I Komunii Świętej w Polsce na zakończenie katechez otrzymają zaświadczenie, że uczestniczyły w katechezach przy naszej parafii.

Spotkanie organizacyjne dla samych rodziców odbędzie się bezpośrednio po rozpoczęciu katechezy o godzinie 10.00 (11.11.2023).

Celem katechezy jest doprowadzenie dzieci do zjednoczenia z Panem Jezusem, które dokonuje się w sposób najdoskonalszy w czasie Mszy świętej.
Kościół katolicki w 1 przykazaniu kościelnym naucza, że w «niedziele i święta nakazane trzeba uczestniczyć we Mszy świętej
i powstrzymywać się od prac niekoniecznych». Dlatego troską wierzących rodziców jest regularne uczestnictwo z dzieckiem na Mszy świętej.
Jeśli zależy nam na dobrym przygotowaniu do I Komunii Świętej to warto wiedzieć, że bez przykładu rodziców, którzy uczestniczą regularnie we Mszy św. nie jest możliwe pokazanie dziecku, że Jezus w Eucharystii jest Kimś najważniejszym.