I Komunia Św. (II rok)

II rok przygotowania do I Komunii Świętej

Drugi rok obejmuje bezpośrednie przygotowanie do I spowiedzi świętej i I Komunii Świętej.
Katechezy rozpoczynają się Mszą świętą o godz. 10.00 i kończą się  o godz. 13.45.
O godz. 9.45 wszystkie dzieci gromadzą się w salach i po sprawdzeniu obecności przechodzą do kościoła.

Obecność na wszystkich katechezach jest obowiązkowa.

Terminy katechez w roku katechetycznym 2020/2021:
1) 10.10.2020 (błogosławieństwo i wręczenie różańca)
2) 14.11.2020
3) 12.12.2020 (błogosławieństwo i wręczenie modlitewnika)
4) 09.01.2021
5) 13.02.2021(błogosławieństwo i wręczenie medalika z wizerunkiem Matki Bożej)
6) 13.03.2021
7) 10.04.2021
8) 08.05.2021
Oprócz katechez dzieci zaproszone są wraz z rodzicami na:
– przynajmniej jedno nabożeństwo różańcowe z Mszą św. w dowolny piątek października (godz. 19.00)
– przynajmniej jedne Roraty w dowolny piątek Adwentu (godz. 19.00)
– przynajmniej jedno nabożeństwo Drogi Krzyżowej z Mszą św. w dowolny piątek Wielkiego Postu (godz. 19.00).

Dzieci, które przystępują do I Komunii Świętej w Polsce na zakończenie katechez otrzymają zaświadczenie, że uczestniczyły w katechezach przy naszej parafii.

Spotkanie organizacyjne dla samych rodziców odbędzie się w piątek 25.09.2020 r. (Rozpoczęcie Mszą świętą o godz. 19.00)

Celem katechezy jest doprowadzenie dzieci do zjednoczenia z Panem Jezusem, które dokonuje się w sposób najdoskonalszy w czasie Mszy świętej.
Kościół katolicki w 1 przykazaniu kościelnym naucza, że w «niedziele i święta nakazane trzeba uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymywać się od prac niekoniecznych». Dlatego troską wierzących rodziców jest regularne uczestnictwo z dzieckiem na Mszy świętej.
Jeśli zależy nam na dobrym przygotowaniu do I Komunii Świętej to warto wiedzieć, że bez przykładu rodziców, którzy uczestniczą regularnie we Mszy św. nie jest możliwe pokazanie dziecku, że Jezus w Eucharystii jest Kimś najważniejszym.