I Komunia Św. (II rok)

II rok przygotowania do I Komunii Świętej

Drugi rok obejmuje bezpośrednie przygotowanie do I spowiedzi świętej i I Komunii Świętej.
Katechezy rozpoczynają się Mszą świętą o godz. 10.00 i kończą się  o godz. 14.00.
O godz. 9.45 wszystkie dzieci gromadzą się w salach i po sprawdzeniu obecności przechodzą do kościoła.

Obecność na wszystkich katechezach jest obowiązkowa.

Terminy katechez w roku katechetycznym 2019/2020:
1) 14.09.2019 (po Mszy św. o godz. 10.00 obowiązkowe spotkanie organizacyjne dla rodziców)
2) 12.10.2019 (w czasie Mszy św. odbędzie się poświęcenie i wręczenie różańców)
3) 09.11.2019
4) 14.12.2019 (w czasie Mszy św. odbędzie się poświęcenie i wręczenie modlitewników)
5) 11.01.2020
6) 08.02.2020 (w czasie Mszy św. odbędzie się poświęcenie i wręczenie medalików)
7) 14.03.2020
8) 18.04.2020
9) 09.05.2020 (zakończenie katechez wspólną Mszą św. i grillem).

Oprócz katechechez dzieci zaproszone są wraz z rodzicami na:
– przynajmniej jedno nabożeństwo różańcowe z Mszą św. w dowolny piątek października (godz. 19.00)
– przynajmniej jedne Roraty w dowolny piątek Adwentu (godz. 19.00)
– przynajmniej jedno nabożeństwo Drogi Krzyżowej z Mszą św. w dowolny piątek Wielkiego Postu (godz. 19.00).

Dzieci, które przystępują do I Komunii Świętej w Polsce na zakończenie katechez otrzymają zaświadczenie, że uczestniczyły w katechezach przy naszej parafii.

Celem katechezy jest doprowadzenie dzieci do zjednoczenia z Panem Jezusem, które dokonuje się w sposób najdoskonalszy w czasie Mszy świętej.
Kościół katolicki w 1 przykazaniu kościelnym naucza, że w «niedziele i święta nakazane trzeba uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymywać się od prac niekoniecznych». Dlatego troską wierzących rodziców jest regularne uczestnictwo z dzieckiem na Mszy świętej.
Jeśli zależy nam na poważnym przygotowaniu do I Komunii Świętej to warto wiedzieć, że bez przykładu rodziców, którzy uczestniczą regularnie we Mszy św. nie jest możliwe pokazanie dziecku, że Jezus w Eucharystii jest Kimś najważniejszym.