Księża

Ks. Tan Peter Duc Do
(proboszcz)
Tel.  +47 977 26 003
E-mail: tan.peter@katolsk.no
Biuro parafialne: Bredtvetveien 12, 0950 Oslo

Ks. Sławomir Czuba
(odpowiedzialny za duszpasterstwo w j. polskim)
Tel. +47 954 12 921
E-mail: slawomir.czuba@katolsk.no
Biuro parafialne: Bredtvetveien 12, 0950 Oslo

Ks. Erik Ruud 
(pomaga w duszpasterstwie w j. norweskim)
Tel. +47 479 75 892
E-mail: erik.ruud@katolsk.no
Biuro parafialne: Bredtvetveien 12, 0950 Oslo