Bierzmowanie (II rok)

II rok przygotowania do Bierzmowania

Drugi rok przygotowania do Bierzmowania i przyjęcie Sakramentu Bierzmowania odbywa się w j. norweskim.

Dokładny plan wszystkich katechez zostanie podany na spotkaniu organizacyjnym. Rodzice zostaną powiadomieni o terminie tego spotkania po 1 września 2020 r.